Kurz ALTERNATIVNÍHO HERECTVÍ

11. - 16. 7. 2016

ÚVODNÍ POPIS KURZU: „Cesta, při které nic není špatně.“ Alternativní divadlo má kořeny hluboko v historii a věnuje se mu jedna z kateder na pražské DAMU. Mezi formy alternativního divadla spadá devised theatre (tzv. autorské divadlo), dokumentární divadlo, performance, site-specific, street art, neviditelné divadlo aj."

Během kurzu účastníci prošli několika cvičeními, která byla zaměřena na zdokonalování všech sdělovacích prostředků herce (slovo, zpěv, zvuk, pohyb, tanec, práce s objektem či loutkou atd.). Kurz alternativního herectví byl a je určen pro každého, kdo chce sám sebe otestovat v těch nejsložitějších hereckých situacích, zároveň se nebojí fyzické námahy, pěveckého projevu a je schopen týmové spolupráce, sebereflexe a sebekritiky. Zároveň je vhodný i pro ty, které zajímá studium na DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla.

 

LEKTOR

Tomáš

Hron

   

FOTOGRAFIE

Tereza Marešová

instruktor

ÚČASTNÍCI KURZU

Gabriella Farr
Michaela Fojtů
Kateřina Kosková
Anna Tereza Kristóf
Lucia Molčányiová
Angela Nwagbo
Lucie Vacovská
Anna Zahálková
 

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP